klienci o nas

client says

Regulamin zakupów

1.Wszystkie wyroby oferowane w sklepie www.ceramikakalich.pl/sklep są produkowane przez Ceramika Bolesławiecka Kalich, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


2.Na każdy sprzedany towar wystawiany jest odpowiedni dokument sprzedaży – paragon lub faktura VAT.


3.Po złożeniu zamówienia przez klienta, informowany jest on o czasie realizacji zamówienia drogą telefoniczną lub e-mail. Wyroby wchodzące w skład zamówienia produkowane są indywidualnie dla każdego klienta, w związku z czym średni okres jego realizacji trwa 3-4 tygodnie.Jezeli produkty dostepne sa na magazynie wysylka nastepuje w ciagu 3 dni.
4.Ceny wyrobów zawierają podatek VAT .


5.Zamówiony towar dostarczany jest na terenie kraju za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub poczty polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.


6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Ceramika Bolesławiecka Kalich Hutnicza 6a 59-700 Bolesławiec. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.


7.Z uwagi na fakt, ze produkty sprzedawane przez www.ceramikakalich.pl/sklep są wykonywane ręcznie, mogą wystąpić drobne różnice w ich wyglądzie, które nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.


8.Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.


9.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Ceramika Kalich. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


10.
Ewentualne wady lub uszkodzenia towaru należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu na adres ceramika@ceramikakalich.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od daty zgłoszenia a o jej wynikach klient zostanie poinformowany drogą e-mail.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupu towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

11.Wyroby ceramiczne pakowane są w kartony. Artykuły pakowane są w papier, folię bąbelkową, która  gwarantuje bezpieczne dostarczanie nieuszkodzonej ceramiki do domu klienta.Jeżeli waga zamówionych wyrobów przekroczy 10kg. klient otrzyma w jednej przesyłce kilka paczek, o ciężarze nie większym niż 10kg.